Prelucrarea datelor cu caracter personal

Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Site-ul expert-install.ro este administrat de societatea 1.2. S.C. TEO SERVICE INSTALL S.R.L, cu sediul în Bucuresti ,strada Ing Dumitru Tacu, nr. 12, et.2, Sector 5, telefon 0724.336.337, e-mail: expertinstall24@gmail.com, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului sub numarul J40/4106/2017, CUI 37280481.

Datele cu caracter personal vor fi colectate si prelucrate de catre 1.2. S.C. TEO SERVICE INSTALL S.R.L numai in masura permisa prin Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal si circulatia libera a acestor date si a Regulamentului European nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste protectia datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestora.

Prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice mod, alaturarea, combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea.

Informatiile transmise de dumneavoastra.

Date de contact – receptionam si salvam orice informatie transmisa prin finalizarea unei solicitari. Formularele de comanda colecteaza informatiii despre dumneavoastra ce includ: nume si prenume, CNP sau NIF, adresa postala (domiciliul / resedinta / adresa de corespondenta), numar de telefon, adresa de email, date localizare (IP).

Informatii pe care le primim prin folosirea serviciilor noastre:

Informatii Automate – atunci cand vizitati site-ul nostru noi colectam informatii, care pot constitui date personale. Aceste informatii includ adresa de ip, url referral, ultima pagina vizitata, tip-ul de browser folosit, sistemul de operare. Putem inregistra data si ora accesarii dar si numarul de click-uri realizate pe site-ul nostru.

Unelte de masurare a traficului – Folosim servicii de masurare a traficului puse la dispozitie de terte parti (Google Analytics) pentru a colecta informatii despre utilizarea Site-ului, cum ar fi vizitele, paginile vizitate. De asemenea urmarim si popularitatea continutului publicat. Uneltele de masurare a traficului folosesc tehnici specifice de urmarire (de exemplu: cookies) pentru a recunoaste dispozitivul si a analiza informatiile despre dumneavoastra. Colecteaza urmatoarele informatii: ce pagini ati vizitat dar si cat timp ati petrecut pe aceste pagini, adresa dumneavoastra de ip, ce sistem de operare folositi, ce browser folositi precum si ce site ati vizitat inainte de a ajunge la site-ul nostru.

GDPR (Regulamentul General privind Protecția Datelor Personale) oferă persoanelor fizice vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal următoarele drepturi generale:

Dreptul de a fi informat;
Dreptul de acces;
Dreptul la rectificare;
Dreptul de ștergere;
Dreptul de a restricționa procesarea;
Dreptul la portabilitatea datelor;
Dreptul la obiect;
Drepturi legate de luarea de decizii automatizate și de profilare.

Dreptul de a fi informat:
Se referă la obligația de a furniza “informații corecte de procesare”, de obicei printr-o notificare privind confidențialitatea. Acesta subliniază nevoia de transparență în ceea ce privește modul în care utilizăm datele cu caracter personal.

Conform Articolului 13: ”Informaţii care se furnizează în cazul în care datele cu caracter personal sunt colectate de la persoana vizată”, Alineatul 1,este obligatorie furnizarea următoarelor informații:
– identitatea şi datele de contact ale operatorului, respectiv reprezentantului;
– datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor (DPO);
– scopurile prelucrării datelor cu caracter personal, precum şi temeiul juridic al prelucrării (baza legală);
– interesele legitime ale unui operator sau ca o terță parte – Legalitatea prelucrării;
– destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal;
– intenţia de a transfera date cu caracter personal către o ţară terţă și care sunt garanțiile că acest transfer este perfect legal și nu lezează interesele persoanei vizate.


PERIOADA DE RETENTIE

Pastrarea si prelucrarea datelor personale se realizeaza pe durata de valabilitate a contractelor incheiate cu 1.2. S.C. TEO SERVICE INSTALL S.R.L .

Exercitarea drepturilor de mai sus poate fi efectuată în orice moment, prin adresarea unei solicitări scrise, datată și semnată, sau în format electronic, către Operator, la următoarea adresă/e de contact electronic expertinstall24@gmail.com sau prin posta la sediul social 1.2. S.C. TEO SERVICE INSTALL S.R.L
Vom procesa cererea și vă vom răspunde în cel mai scurt timp, în funcție de complexitatea și numărul cererilor adresate. În cazul în care doriți orice alte informații necesare cu privire la cele de mai sus, inclusiv cu privire la modul de exercitare al drepturilor dumneavoastră, vă rugăm să ne adresați o solicitare scrisă, datata și semnată, la datele de contact menționate mai sus.